Lỗi thường gặp khi sử dụng máy chủ server

Sau thời gian dài sử dụng liên tục máy chủ server sẽ gặp phải một số lỗi và sự cố, những sự cố này có thể liên quan đến phần cứng hoặc phần mềm của máy, có một số lỗi máy chủ mà bạn không thể kiểm soát hay xử lý được mà phải cần đến sự can thiệp của nhà cung cấp.

Một số lỗi thường gặp ở máy chủ server

  • Thời gian tải web rất chậm và chuyển sang thời gian chờ, xảy ra liên tục.
  • Phần Googlebot không thể truy cập được URL và bị yêu cầu time out hoặc thông báo website bạn đang truy cập quá bận. Cuối cùng là Googlebot không thể thực hiện được yêu cầu và bị đẩy ra.
  • Lỗi thường gặp khi sử dụng máy chủ server 1

Lỗi thường gặp của máy chủ server sự cố cấu hình DNS

  • Trang web động dùng quá lâu để trả lời, cùng với đó máy chủ báo bận có thể dẫn tới quá tải nên yêu cầu nhập thông tin của Googlebot chậm hơn.
  • Máy chủ lưu trữ trang web mà bạn yêu cầu quá tải, hoặc sai, phần webhoster của bạn có thể đã gặp sự cố nên Googlebot không thể xử lý được thông tin yêu cầu.
  • Trang web của bạn có thể đã bị thiết lập chặn Google, do vấn đề cấu hình DNS hoặc hệ thống bảo vệ Dos bị sự cố. Hệ thống bảo vệ là hệ thống có khả năng đánh giá lượng lưu trữ của máy và được thiết lập tự động chặn khi máy chủ báo mức độ truy cập quá cao.

Thủ thuật khắc phục lỗi thường gặp ở máy chủ server

Những vấn đề thường gặp trên là những lỗi cơ bản của máy chủ server rất dễ dàng mắc phải do một phần cấu hình hệ thống quan trọng của trang web mà bạn truy cập đã ngăn chặn và tự động loại bỏ Googlebot. Hệ thống bảo vệ dựng thành “bức tường lửa” mà bạn không thể kiểm soát được.

Để khắc phục những sự cố bức tường lửa của hệ thống bảo vệ mà bạn không thể kiểm soát được, bạn cần liên hệ với nhà cung cấp nội dung hosting của bạn, để họ can thiệp vào hệ thống và giải quyết vấn đề.

Lỗi thường gặp khi sử dụng máy chủ server 2

Liên hệ đơn vị cung cấp để khắc phục lỗi máy chủ server

Nguyên nhân của những sự cố trên cũng có thể do quản trị của một số web đã thiết lập chế độ chặn googlebot không cho truy cập vào trang của họ. Trong trường hợp nay bạn cần kiểm soát được website và phá vỡ được bức tường lửa của hệ thống bảo vệ. Bằng cách sử dụng giao thức để chỉ định cho rotbot, dùng tệp tin robots.txt và cấu hình các thông số URL để truy cập vào website.

Trong trường hợp đã thực hiện khắc phục sự cố như vậy mà máy chủ server vẫn không thể truy cập được vào website phần Googlebot vẫn mắc lỗi không thể truy cập, bạn hãy liên hệ sự giúp đỡ của các nhà cung cấp, sử chữa có uy tin, chất lượng để giải quyết các sự cố của máy chủ server.

Leave a Reply

Your email address will not be published.