Categories
Brother

Bảng giá nhãn in Brother-Băng giấy in tem nhãn Brother

Bảng giá nhãn in Brother-Băng giấy in tem nhãn Brother 2018

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RAMCO VIỆT NAM

MST : 0313954702

DC : 136 Liên Khu 10-11, Khu Phố 5,-Phường Bình Trị Đông-Quận Bình Tân-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0909.285.286

Hoặc gửi yêu cầu vào email : danh@thietbimanggiasi.com chúng tôi sẽ phản hồi trong 4h

Nhãn
TZ-6mm TZe-111 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trong 6mm                        320,000
TZe-211 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trắng 6mm                        320,000
TZe-611 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền vàng 6mm                        320,000
TZe-315 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền đen 6mm                        320,000
TZ-9mm Tze-121 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trong 9mm                        370,000
Tze-221 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trắng 9mm                        370,000
Tze-421 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền đỏ 9mm                        370,000
Tze-521 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh dương 9mm                        370,000
Tze-621 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền vàng 9mm                        370,000
Tze-721 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh lá 9mm                        370,000
Tze-222 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đỏ trên nền trắng 9mm                        370,000
Tze-223 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ xanh trên nền trắng 9mm                        370,000
Tze-325 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền đen 9mm                        370,000
TZ-12mm Tze-131 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trong 12mm                      430,000
Tze-231 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trắng 12mm                      430,000
Tze-431 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền đỏ 12mm                      430,000
Tze-531 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh dương 12mm                      430,000
Tze-631 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền vàng 12mm                      430,000
Tze-731 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh lá 9mm                      430,000
Tze-232 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đỏ trên nền trắng 12mm                      430,000
Tze-233 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ xanh trên nền trắng 12mm                      430,000
Tze-334 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ vàng trên nền đen 12mm                      430,000
Tze-335 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền đen 12mm                      430,000
Tze-435 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền đỏ 12mm                      430,000
Tze-535 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền xanh 12mm                      430,000
TZ-18mm Tze-141 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trong 18mm                      560,000
Tze-241 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trắng 18mm                      560,000
Tze-441 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền đỏ 18mm                      560,000
Tze-541 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh dương 18mm                      560,000
Tze-641 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền vàng 18mm                      560,000
Tze-741 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh lá 18mm                      560,000
Tze-242 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đỏ trên nền trắng 18mm                      560,000
Tze-243 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ xanh trên nền trắng 18mm                      560,000
Tze-344 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ vàng trên nền đen 18mm                      560,000
Tze-145 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền trong 18mm                      560,000
Tze-345 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền đen 18mm                      560,000
TZ-24mm Tze-151 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trong 24mm                      580,000
Tze-251 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trắng 24mm                      580,000
Tze-451 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền đỏ 24mm                      580,000
Tze-551 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh dương 24mm                      580,000
Tze-651 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền vàng 24mm                      580,000
Tze-751 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh lá 24mm                      580,000
Tze-252 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đỏ trên nền trắng 24mm                      580,000
Tze-253 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ xanh trên nền trắng 24mm                      580,000
Tze-354 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ vàng trên nền đen 24mm                      580,000
Tze-355 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền đen 24mm                      580,000
Tze-555 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ trắng trên nền xanh 24mm                      580,000
TZ-36mm Tze-161 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trong 36mm                      680,000
Tze-261 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền trắng 36mm                      680,000
Tze-461 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền đỏ 36mm                      680,000
Tze-561 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền xanh dương 36mm                      680,000
Tze-661 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đen trên nền vàng 36mm                      680,000
Tze-262 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ đỏ trên nền trắng 36mm                      680,000
Tze-263 Nhãn TZ tiêu chuẩn – Chữ xanh trên nền trắng 36mm                      680,000
TZFX-6mm Tz-fx211 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền trong 6mm                        380,000
Tz-fx611 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền vàng 6mm                        380,000
TZFX-9mm Tz-fx221 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền trắng 9mm                        430,000
Tz-fx621 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền vàng 9mm                        430,000
TZFX-12mm Tz-fx231 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền trắng 12mm                        560,000
Tz-fx631 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền vàng 12mm                        560,000
Tze-FX431 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền đỏ 12mm                        560,000
Tze-FX731 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền xanh lá 12mm                        560,000
TZFX-18mm Tz-fx241 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền trắng 18mm                        580,000
Tz-fx641 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền vàng 18mm                        580,000
Tze-FX441 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền đỏ 18mm                        580,000
Tze-FX741 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền xanh lá 18mm                        580,000
TZFX-24mm Tz-fx251 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền trắng 24mm                        680,000
Tz-fx651 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền vàng 24mm                        680,000
Tze-FX451 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền đỏ 24mm                        680,000
Tze-FX751 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền xanh lá 24mm                        680,000
TZFX-36mm Tz-fx261 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền trắng 36mm                        740,000
Tz-fx661 Nhãn TZ siêu dẻo – Chữ đen trên nền vàng 36mm                        740,000
TZS-6mm Tz-s211 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền trắng 6mm                        380,000
TZS-9mm Tz-s221 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền trắng 9mm                      430,000
Tz-s621 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền vàng 9mm                      430,000
TZS-12mm Tz-s231 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền trắng 12mm                      560,000
Tz-s631 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền vàng 12mm                      560,000
TZS-18mm Tz-s241 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền trắng 18mm                      580,000
Tz-s641 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền vàng 18mm                      580,000
Tz-sm941 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền bạc 18mm                      580,000
TZS-24mm Tz-s251 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền trắng 24mm                        680,000
Tz-s651 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền vàng 24mm                        680,000
Tz-sm951 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền bạc 24mm                        680,000
TZS-36mm Tz-s261 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền trắng 36mm                      740,000
Tz-s661 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền vàng 36mm                      740,000
Tz-sm961 Nhãn TZ siêu dính – Chữ đen trên nền bạc 36mm                      740,000
TZM Tz-m931 Nhãn TZ bạc –  Chữ đen trên nền bạc 12mm                          560,000
Tz-m941 Nhãn TZ bạc –  Chữ đen trên nền bạc 18mm                          580,000
Tz-m951 Nhãn TZ bạc –  Chữ đen trên nền bạc 24mm                          680,000
Tz-m961 Nhãn TZ bạc –  Chữ đen trên nền bạc 36mm                          740,000
HG HGe- 221V5 Nhãn HG, 9mm                   1,610,000
HGe- 231V5 Nhãn HG, 12mm                   1,860,000
HGe- 241V5 Nhãn HG, 18mm                   2,185,000
HGe- 251V5 Nhãn HG, 24mm                   2,530,000
HGe- 261V5 Nhãn HG, 36mm                   3,128,000
DK -Bế rời DK-11201 Nhãn giấy bế 29mm x 90mm x 400 nhãn                          310,000
DK-11202 Nhãn giấy bế 62mm x 100mm x 300 nhãn                          550,000
DK-11203 Nhãn giấy bế 17mm x 87mm x 300 nhãn                          310,000
DK-11204 Nhãn giấy bế 17mm x 54mm x 400 nhãn                          550,000
DK-11208 Nhãn giấy bế 38mm x 90mm x 400 nhãn                          550,000
DK-11209 Nhãn giấy bế 29mm x 62mm x 900 nhãn                          550,000
DK – Liên tục DK-22214 Nhãn giấy liên tục 12mm x 30m                          310,000
DK-22210 Nhãn giấy liên tục 29mm x 30m                          430,000
DK-22205 Nhãn giấy liên tục 62mm x 30m                          550,000
DK-22243 Nhãn giấy liên tục 102mm x 30m                       1,100,000

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *