Tag Archives: Server IBM S814

IBM Power System S814

Máy chủ công nghệ mở cho giải pháp kinh doanh cỡ vừa Điểm nổi bật Cung cấp một kiến ​​trúc an toàn cao và ổn định nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng xử lý kinh doanh Tạo điều kiện củng cố UNIX, IBM i và Linux khối lượng công việc cho các […]