Monthly Archives: October 2017

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 144 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 144 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR26K Thông tin chung : 26U Chassis 42x input slots 36x output slots 4x hot-swappable PSUs 144x screens video wall 168x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 72 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 72 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR14K Thông tin chung : 14U Chassis 21x input slots 18x output slots 4x hot-swappable PSUs 72x screens video wall 84x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 40 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 40 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR8K Thông tin chung : 8U Chassis 15x Input slots 10x Output slots 2x Hot-swappable PSUs 40x Screens video wall 60x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP · Được thiết kế cho các hệ thống cung cấp […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 20 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 20 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR6K Thông tin chung : 6U Chassis 14x Input slots 5x Output slots 2x Hot-swappable PSUs 20x Screens video wall 56x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP · Được thiết kế cho các hệ thống cung cấp […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 12 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 12 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR4K Thông tin chung : 4U Chassis 8x Input slots 3x Output slots 2x Hot-swappable PSUs 12x Screens video wall 32x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP · […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 36 màn hình Videowall

so do dau noi bo dieu khien 36 màn hinh DB 8000

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 36 màn hình Videowall Digibird Model : DB 8000 Thông tin chung : 8U Chassis 10x input slots 9x output slots 5x hot-swappable PSUs 36x screens video wall, 144x windows 40x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 16 màn hình Videowall

so do ket noi DB 6000

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 16 màn hình Videowall Digibird Model : DB 6000 Thông tin chung : 6U Chassis 8x Input slots 4x Output slots 2x Hot-swappable PSUs 16x Screens video wall, 64x windows 32x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP · Được thiết kế cho các hệ thống […]

Nơi sửa chữa laptop lấy liền giá rẻ uy tín số 1 ở tphcm

Viettel Service – Nơi sửa chữa laptop lấy liền giá rẻ uy tín số 1 tại tphcm. Trung tâm bảo hành và phân phối hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực công nghệ thông tin. Đị chỉ: Tòa nhà Dầu Khí, Số 11 Bis-Nguyễn Gia Thiều – P.6- Quận 3- HCM Hotline : Danh ( Mr. ) […]

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 8 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép màn hình Videowall 8 màn hình DB2000 1

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 8 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR3K Thông tin chung : 3U Chassis 6x Input slots 2x Output slots 1x PSUs 8x Screens video wall, 32x windows 24x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và […]