Tại sao màn hình máy tính của tôi hiển thị “CHECK SETTING IN LABEL TYPE MODE!” khi tôi cố gắng để đóng khung một văn bản?

Tại sao màn hình máy tính của tôi hiển thị “CHECK SETTING IN LABEL TYPE MODE!” khi tôi cố gắng để đóng khung một văn bản?
Thông báo này xuất hiện khi bạn cố gắng để thay đổi các thiết lập cho các chức năng Chiều dài hoặc các chức năng Khung sau khi một chế độ Loại nhãn đã được thiết lập để Xoay, R & REP., PORT, PENEL1, PANEL2 hoặc CỜ. Các chức năng Chiều dài [ ] và khung chức năng [ ] có sẵn chỉ khi chế độ Loại nhãn được thiết lập để NORMAL hoặc ĐỨNG.

hình ảnh hình ảnhhình ảnh hình ảnh

Ảnh được trích trong hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published.