Làm thế nào để xóa màn hình?

Làm thế nào để xóa màn hình?

 • Để xóa ký tự bên trái của vị trí hiện tại của con trỏ:

  Nhấn phím Backspace hình ảnhcho đến khi tất cả các ký tự mà bạn muốn xóa được loại bỏ.

 • Để xóa tất cả các văn bản: 
  1. Bấm phím Mã hình ảnh, rồi bấm phím Backspace hình ảnh.
  2. Bấm phím mũi tên đầu hình ảnhhoặc các phím mũi tên phía dưới hình ảnhđể chọn một trong các: 
   • TEXT CHỈ – để xóa chỉ các văn bản
   • TEXT & FORMAT – để xóa tất cả các văn bản và trả lại tất cả các chức năng định dạng để các thiết lập mặc định của họ

    

  3. Bấm phím Return hình ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.