Làm thế nào để điều chỉnh biên độ băng?

  1. Bấm phím Mã  hình ảnh, sau đó phím A hình ảnh.
  2. Bấm phím mũi tên trái hình ảnhhoặc phím mũi tên bên phải hình ảnhcho đến khi MARGIN được hiển thị.
  3. Bấm phím mũi tên đầu hình ảnhhoặc phím mũi tên phía dưới hình ảnhcho đến khi thiết lập lề mong muốn được hiển thị (hoặc sử dụng các phím số để nhập vào các thiết lập lề mong muốn).
  4. Bấm phím Return hình ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.