Category Archives: FUJITSU SERVER

FUJITSU MANG MÁY CHỦ M10 SỬ DỤNG CHO DỊCH VỤ ĐÁM MÂY

Trong khi hầu hết các đám mây công cộng chạy trên phần cứng x86 chi phí thấp, nó không phải là trò chơi duy nhất trong thị trấn. Rackspace đang xây dựng một dịch vụ bằng cách sử dụng một máy chủ mới dựa trên bộ xử lý Power của IBM, Fujitsu và bây giờ […]