Category Archives: PT9800PCN

Xử lý băng mực bị bung hoặc kẹt – Brother PT PT9800PCN

Khi các băng mực bị mắc vào giữa các lớp băng và ra khỏi máy bạn có thể xử lý như sau : Lỗi này có thể xảy ra khi bạn cài đặt các băng cassette để lại các băng mực lỏng, hoặc bằng cách kéo các nhãn in ra bằng tay. Nếu băng mực […]