Category Archives: Synology

Hướng dẫn cài đặt một số tiện ích cơ bản trên NAS Synology

Cài đặt một số tiện ích cơ bản trên NAS Synology  1.  Kích hoạt tính năng ghi log trong File Station Chức năng của NAS là chia sẻ dữ liệu do đó việc quản lý user trong vấn đề sử dụng dữ liệu (thêm, xóa, sửa file, …) là cần thiết để sử dụng tính […]