Tag Archives: Bộ điều khiển 144 màn hình

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 144 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 144 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR26K Thông tin chung : 26U Chassis 42x input slots 36x output slots 4x hot-swappable PSUs 144x screens video wall 168x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP […]