Tag Archives: Bộ điều khiển 20 màn hình

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 20 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 20 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR6K Thông tin chung : 6U Chassis 14x Input slots 5x Output slots 2x Hot-swappable PSUs 20x Screens video wall 56x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP · Được thiết kế cho các hệ thống cung cấp […]