Tag Archives: Bộ điều khiển 40 màn hình

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 40 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 40 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR8K Thông tin chung : 8U Chassis 15x Input slots 10x Output slots 2x Hot-swappable PSUs 40x Screens video wall 60x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP · Được thiết kế cho các hệ thống cung cấp […]