Tag Archives: Bộ điều khiển 72 màn hình

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 72 màn hình Videowall

Bộ điều khiển, bộ ghép, thiết bị ghép 72 màn hình Videowall Digibird Model : DB-VWC2-M4-FR14K Thông tin chung : 14U Chassis 21x input slots 18x output slots 4x hot-swappable PSUs 72x screens video wall 84x HD input sources Đặc điểm : · Kiến trúc phần cứng Modular Dựa trên công nghệ FPGA và DSP […]