Tag Archives: Media converter

Media converter with POE – RJ45 to SFP with POE model IMC-1000S-PH12

IMC-1000S-PH12 100/1000Base–T to 100/1000Base–X SFP with PoE+ (PSE) Fiber Converter (30 Watts, 12V Booster) Tổng quát IMC-1000S-PH12 is a family of non-managed Gigabit Ethernet media converters that support conversion between electrical 10/100/1000Base-T and optical 1000Base-X Ethernet and as PSE (Power Source Equipment) provide PoE+ power over Ethernet. The IMC-1000S-PH12 provides an SFP cage for 100/1000Base-X […]

Media converter with POE – RJ45 to SFP with POE

Mediaconverter with POE - RJ45 to SFP with POE

IMC-1000MS-PH12 100/1000Base–T to 100/1000Base–X SFP with PoE+ (PSE) Managed Fiber Converter (30 Watts, 12V Booster) Tổng quát IMC-1000ms-PH12 10/100 / 1000Base-T 100 / 1000Base-X gigabit quản lý chuyển đổi phương tiện truyền thông Ethernet mà không chỉ cung cấp kép tốc độ sợi cố định thu phát hoặc module lồng SFP lựa chọn cho giao […]