Tag Archives: POE Injector

Gigabit Ethernet PoE+ Injector compact

Gigabit Ethernet PoE+ Injector compact

INJ-IG01-PH Gigabit Ethernet PoE+ Injector IEEE802.3at/af, 15.4/30/36/60W (Compact) Tổng quát : Inj-IG01-PH là switch lớp công nghiệp, 1 port, gigabit Ethernet PoE (Power over Ethernet) phun với công nghệ tăng cường sức mạnh. PoE mô tả một hệ thống truyền năng lượng điện một cách an toàn, cùng với dữ liệu, trên cáp Ethernet. Các […]

Gigabit POE Injector + tăng áp POE

Gigabit POE Injector + tăng áp POE

INJ-IG60-24 Gigabit Ethernet PoE+ Injector IEEE802.3at/af, 15.4/30/36/60/72W (24V Booster) Tổng quát: Inj-IG60-24 là một lớp công nghiệp, 1 port, gigabit Ethernet PoE (Power over Ethernet) phun với công nghệ tăng cường sức mạnh. PoE mô tả một hệ thống truyền năng lượng điện một cách an toàn, cùng với dữ liệu, trên cáp Ethernet. Các […]