Tag Archives: PT 2730

Hướng dẫn tạo ra một nhãn hiệu có chứa một bảng (ô)-PT2730

Làm thế nào để tạo ra một nhãn in có chứa text dưới dạn một bảng? (P-touch biên tập 5.1 dành cho Windows) Các bước sau đây hướng dẫn làm thế nào để làm cho các nhãn hiển thị dưới dạng bảng. Nhấp vào [Table] n. Hộp thoại [Table Properties] xuất hiện. Chọn số cột […]

Hướng dẫn in chữ văn bản theo chiều dọc trên brother PT2730

Làm thế nào để in văn bản trên nhãn theo chiều dọc? (P-touch biên tập 5.1 dành cho Windows) Trình tự thực hiện các bước sau đây. Chọn dọc trong phần giấy. Chọn chữ dọc trong phần văn bản. Trên Draw / Edit Toolbar, nhấp vào trình đơn thả xuống mũi tên trên nút text […]

Xử lý lỗi không thể tùy chọn chiều rộng nhãn in-Brother PT2730

Khi bạn không thể chon chiều rộng băng nhãn in mà Chỉ có thể chọn kích thước giấy tiêu chuẩn  (P-touch biên tập 5.1 dành cho Windows) hạy kiểm tra các thông tin sau : 1. Driver máy in đã được cài đặt đầy đủ ? Khi tải về từ các trang web, P-touch Editor […]