Tag Archives: Server IBM

IBM Power System S824

Máy chủ công nghệ mở cho những hiểu biết nhanh hơn từ dữ liệu Điểm nổi bật Hợp nhất của UNIX, IBM i và Linux khối lượng công việc và lý tưởng cho các máy chủ ứng dụng ảo hóa Ứng dụng phân tích và nhỏ đến kích cỡ trung cơ sở dữ liệu có […]

IBM Power System S814

Máy chủ công nghệ mở cho giải pháp kinh doanh cỡ vừa Điểm nổi bật Cung cấp một kiến ​​trúc an toàn cao và ổn định nền tảng cho việc triển khai các ứng dụng xử lý kinh doanh Tạo điều kiện củng cố UNIX, IBM i và Linux khối lượng công việc cho các […]