Tag Archives: Sóng hài trong trung tâm dữ liệu

Sóng hài trong trung tâm dữ liệu hiện đại

Ngày nay, các nhà quản lý TTDL hiện đại luôn tìm cách nâng cao hiệu suất hệ thống bằng cách sử dụng những thiết bị tiết kiệm năng lượng và đáng tin cậy, tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp. Tuy nhiên,trong nhiều trường hợp, sóng hài có thểtrở thành “con sâu làm rầu nồi canh”gây hao phí […]