Tag Archives: công nghệ máy scan

Khám phá các loại công nghệ cảm biến dùng trong máy scan

Máy scan hiện nay sử dụng chủ yếu 3 công nghệ. Đó là công nghệ CCD (Charge-coupled device), công nghệ PMT (Photomultiplier tube) và công nghệ CIS (Contact image sensor). Bài viết dưới đây sẽ có những phân tích rõ ràng để bạn hiểu hơn về các loại công nghệ cảm biến này Công nghệ […]