Tag Archives: Giải pháp NAS

Giải pháp và ứng dụng của thiết bị lưu trữ NAS

Bạn có một usb để lưu trữ những dữ liệu cá nhân nhỏ lẻ của mình, nhưng đã bao giờ bạn tưởng tượng đến sự tích trữ ngày càng nhiều của lượng thông tin bạn cần bảo mật chưa? Đến lúc thông tin bùng nổ bạn sẽ có giải pháp nào. Nhất là với những […]