Tag Archives: Tủ rack

Những điều CẦN BIẾT khi lựa chọn TỦ RACK

Hệ thống thông tin ngày càng phát triển kéo theo số lượng TTDL, phòng máy chủ và viễn thông đều tăng nhanh. Doanh nghiệp cũng ngày càng quan tâm hơn đến hệ thống CNTT , vì đây là công cụ sống còn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc thiết kế, lựa chọn […]